GNU/Linux Terminal Komutları -2

GNU/Linux Terminal Komutları -2

Bu yazıyı hazırlarken Ubuntu 18.04 kulladım. Farklı dağıtımlarda ufak değişiklikler olabilir.

whatis
which
whereis
--help
man
info

whatis

whatis komutu her man sayfasında bulunan  tek satırlık kısa açıklamaları görüntülememizi sağlar.

~$ whatis ls
ls (1)        - list directory contents

which

which komutu ile aranılan komutun hangi dizinde olduğunu görebiliriz.

~$ which mkdir
/bin/mkdir

whereis

whereis komutu ile aranılan komutun source(kaynak) dosyalarının, binary dosyalarının ve manual sayfalarının hangi dizinde olduğununu görüntüleyebiliriz.

~$ whereis mkdir
mkdir: /bin/mkdir /usr/share/man/man1/mkdir.1.gz /usr/share/man/man2/mkdir.2.gz

whereis komutunu -b parametresiyle kullanarak aranılan komutun binary dosyalarının nerede olduğunu görüntüleyebiliriz.

~$ whereis -b mkdir

mkdir: /bin/mkdir

whereis komutunu -m parametresiyle kullanarak manual sayfalarının nerede olduğunu görüntüleyebiliriz.

~$ whereis -m mkdir

mkdir: /usr/share/man/man1/mkdir.1.gz /usr/share/man/man2/mkdir.2.gz

whereis komutunu -s parametresiyle kullanarak source(kaynak) dosyalarının nerede olduğunu görüntüleyebiliriz.

--help

--help komutunu aranılan komuttan sonra yazarak o komut hakkında özet bilgilere ulaşabiliriz.

~$ mkdir --help
Kullanım: mkdir [SEÇENEK]... DİZİN...
Create the DIRECTORY(ies), if they do not already exist.

Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.
 -m, --mode=MODE  set file mode (as in chmod), not a=rwx - umask
 -p, --parents   no error if existing, make parent directories as needed
 -v, --verbose   print a message for each created directory
 -Z          set SELinux security context of each created directory
             to the default type
   --context[=CTX] like -Z, or if CTX is specified then set the SELinux
             or SMACK security context to CTX
   --help   bu yardımı gösterir ve çıkar
   --version sürüm bilgisini gösterir ve çıkar

GNU coreutils online help: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>
mkdir çeviri hatalarını <http://forum.ubuntu-tr.org/index.php?board=110.0> adresine rapor edin.
Full documentation at: <http://www.gnu.org/software/coreutils/mkdir>
or available locally via: info '(coreutils) mkdir invocation'

man

man("system's manual pager") komutu, komutların man(açıklama) sayfalarını görüntülememizi sağlar.

man komutunu -f parametresiyle kullanarak aranılan komutun man dosyalarında hangi sayfada bulunduğunu ve ne işe yaradığını görüntüleyebiliriz.

NOT: man -f komutu, whatis komutu ile eşdeğerdir. Aynı görevi yerine getirirler.

~$ man -f passwd
passwd (5)      - parola dosyası
passwd (1)      - kullanıcının parolasını günceller
passwd (1ssl)    - compute password hashes

man komutuyla birlikte gitmek istediğimiz sayfa numarasını ve komutun adını yazarak belirttiğimiz sayfa sayılı man sayfasına ulaşabiliriz.

~$ man 5 passwd

man komutunda, -k parametresi kullanılarak man sayfasında istenilen kelime aratılabilir. apropos komutu ile eşdeğer olarak çalışır.

~$ man -k key
Compose (5)     - X client mappings for multi-key input sequences
XCompose (3)     - X client mappings for multi-key input sequences
XCompose (5)     - X client mappings for multi-key input sequences
XkbBell (3)     - Rings the bell on the default keyboard
apt-key (8)     - APT key management utility
authorized_keys (5) - OpenSSH SSH daemon
ckbcomp (1)     - compile a XKB keyboard description to a keymap suitabl...
Digest::HMAC (3pm)  - Keyed-Hashing for Message Authentication
Digest::HMAC_MD5 (3pm) - Keyed-Hashing for Message Authentication
Digest::HMAC_SHA1 (3pm) - Keyed-Hashing for Message Authentication
...

info

info komutu, komutların info sayfalarını görüntülememizi sağlar. man sayfalarından farklı bir formattadır. Genel olarak man sayfalarından daha detaylı bilgi vermektedir.

~$ info mkdir